Kính chào quý độc giả.

Website chính thức của Ủy Ban Giáo Lý Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Nơi đây các bạn có thể tìm thấy:

 • Các sách Giáo Lý bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh.
 • Các Sách Thánh Kinh Tiếng Việt và Tiếng Anh
 • Các phương pháp sư phạm Giáo Lý
 • Các bài suy niệm cuối tuần
 • Phát triển đời sống tâm linh
 • Các tài liệu Huấn Quyền về Dạy Giáo Lý và học hỏi Thánh Kinh
 • Nhiều tài liệu khác

Welcome

This is the official website of the Vietnamese Catechetical Committee in the U.S.A.

Here you can find:

 • Different Catechisms in English and Vietnamese.
 • Bibles in English and Vietnamese.
 • Teaching Methods
 • Reflections for the weekends
 • Reading to improve your spirituality
 • Magisterium Teachings about Catechesis and Scripture Studies.
 • Other documents

Vietnamese

English