Suy Niệm Chúa Nhật 3 Thường Niên – Năm B

Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay đều dọi chiếu ánh sáng vào lời đáp trả mau mắn không một chút trì hoãn trước tiếng gọi của Thiên Chúa. Gn 3: 1-5, 10 Dân thành Ni-ni-vê, dù là một thành phố ngoại giáo, đã không một chút chậm trể ăn năn sám hối khi nghe lời rao giảng của ngôn sứ Giô-na. 1Cr 7: 29-31 Thánh Phao-lô mời gọi các tín hữu Cô-rin-tô hãy sống tận mức ơn gọi làm Ki-tô hữu của mình vì chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của ơn cứu độ. Mc 1: 14-20 Trước tiếng gọi của Đức … [Read more...]

Đức Giêsu Hành Động Nhờ Trung Gian Các Môn Đệ

(Máccô 1,14-20 – CN III TN - B) Tiếng gọi của Đức Giêsu cũng là một mệnh lệnh: điểm quy chiếu và định hướng duy nhất cho các môn đệ là chính bản thân Người. 1.- Ngữ cảnh Bài Tin Mừng này lấy phần cuối của Lời tựa (Bản tóm tắt hoạt động rao giảng của Đức Giêsu tại Galilê, cc.14-15) và phần đầu của hoạt động của Đức Giêsu tại Galilê (cc. 16-20). 2.- Bố cục Bản văn gồm hai đoạn nhỏ có thể văn khác nhau: 1) Một “bản  tóm tắt” công việc rao giảng  của Đức Giêsu tại Galilê … [Read more...]

Những Ngư Ông của Chúa

      Tin Mừng Chúa Nhật III Thường niên B là một trình thuật ấn tượng và biểu mẫu về hành động đáp trả tiếng Chúa của các môn đệ đầu tiên. Dưới góc độ này, trình thuật Mc 1, 14 – 20 không chỉ dừng lại ở việc diễn tả thái độ cao thượng của những con người bình thường chuyên nghề chài lưới, mà đặc biệt hơn, tiêu điểm chính là sự thông hiệp trọn vẹn của người môn đệ với Đức Kitô trong kỷ nguyên cứu độ.    1. Những “ngư ông” của Chúa              Sự xuất hiện của Đức Giêsu trước biển hồ … [Read more...]

Hãy Theo Thầy!

 “Thời kỳ đã mãn và Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng!”(Mc 1, 15) Thời kỳ hiện tại đã mãn, khi Chúa Giêsu nhập thế cứu độ nhân loại trước thời cánh chung. Thời răng đền răng, mắt đền mắt đã đặt dấu chấm hết, để nhân loại bước sang thời kỳ mới, vượt qua các giá trị nhân bản, thời mà lòng nhân ái được tôn vinh hơn bao giờ hết, thời người ta tát má phải, thì giơ cả má trái cho họ tát nữa. Một sự đổi đời thật sự, không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận để hội … [Read more...]

Phẩm Chất Đầu Tiên của Người Môn Đệ

Khi bắt đầu lên đường thi hành sứ vụ, việc đầu tiên Chúa Giê-su làm là tuyển chọn một số môn đệ nòng cốt để tiếp tay và nối gót Người rao giảng Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh. Đây là một nhiệm vụ rất trọng đại cao cả nhưng đồng thời cũng đầy gian truân và thách thức, thế nên cần phải tuyển cho được những ứng viên phù hợp. Trong các thành phần dân chúng thời đó, chúng ta thấy nổi bật nhất là các tư tế ở Đền Thờ Giê-ru-sa-lem. Họ là những người ngày đêm ứng trực trong đền thờ lo việc thờ … [Read more...]

Thời Kỳ Đã Mãn Và Triều Đại Thiên Chúa Đã Đến Gần

            Tác giả Mác-cô tóm kết toàn bộ sứ điệp của đức Giê-su vào câu công bố long trọng: “Thời kỳ đã mãn và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần!” Chắc chắn lời tuyên bố này có một nội dung mạnh mẽ lắm đối với các thính giả thời đó, cách riêng đối với các môn đệ tin theo Ngài, và cả đối với các tín hữu thời Hội Thánh sơ khai. Ngày nay, ngoài một số nhà thần học và Thánh Kinh đào sâu vào từ vựng Hy Lạp ‘Kairos’ tôi thiết nghĩ rất ít Kitô hữu, thậm chí cả linh mục tu sĩ, thật sự nhận ra được tầm … [Read more...]

Nước Thiên Chúa Đã Đến

Con người mở mắt vươn vai chào một ngày mới, chào ánh mặt trời rực rỡ vừa lên, thoắt đã tiễn ngày đi để nhận lấy bóng tà huy buồn bã, thoắt đã nhắm mắt lại với bóng đêm tăm tối mịt mùng. Một ngày sống đã qua đi. Rồi từng ngày qua đi. Cuộc sống cứ như vẫn nhịp đều theo dấu chân của mặt trời đếm bước. Hình như ở tuổi hồn nhiên, hoặc chưa có khái niệm về thời gian, hoặc khái niệm thời gian chưa đủ làm cho con người bồi hồi xao xuyến. Nhưng khi hơi có tí tuổi, cùng với tình trạng rệu rả trong … [Read more...]

Đổi Mới Cuộc Đời

Nhiều lần đài phát thanh, truyền hình, trong mục nói về giáo dục trẻ em, giới thiệu chương trình hoạt động của anh Thảo Đàn ở thành phố Hồ chí Minh. Trước đây, Thảo Đàn là một trẻ của đường phố, bỏ nhà đi lang thang bụi đời, tệ hơn nữa, vướng vào nghiện hút. Nhưng khi hiểu được tác hại của ma tuý, anh quyết tâm cai nghiện. Với ý chí cương quyết, anh đã hoàn toàn dứt bỏ được ma tuý. Chừa được ma tuý rồi, anh không chỉ hài lòng với việc làm lại cuộc đời cho bản thân, nhưng còn muốn dùng kinh … [Read more...]

Bài Đọc Chúa Nhật III Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Gn 3, 1-5. 10 "Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay". Trích sách Tiên tri Giona. Lời Chúa phán cùng Giona rằng: "Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi". Giona chỗi dậy và đi đến Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đàng, Giona tiến vào thành phố đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: "Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ". Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công … [Read more...]

Chú Giải lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

Bản văn có thể chia thành hai phần: 1) Lời loan báo của Gioan (1,7-8);  2) Phép rửa của Đức Giêsu (1,9-11):                            ĐỨC GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA                                    (Máccô 1,7-11 – Phép Rửa - B) 1.- Ngữ cảnh                                           Có thể theo giáo sư G. Gnilka mà coi Mc 1,1-15 là lời tựa hoặc mở đầu của Tin Mừng Máccô: phần này đăt trọng tâm vào “Tin Mừng” (x. cấu trúc đóng khung với từ “Tin Mừng “ ở đầu và cuối đoạn). Bản văn … [Read more...]