Tôn Chỉ

Ủy Ban Giáo Lý Việt Nam tại Hoa Kỳ hoạt động với tôn chỉ giúp người Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ phát triển đời sống đức tin trong tinh thần Việt Nam, như lời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhắn nhủ chúng ta trong thông điệp “Giáo Hội tại Á Châu,” là trung thành với giáo lý Tin Mừng, đồng thời duy trì và phát huy nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam.

Để thực hiện mục đích này, Ủy Ban Giáo Lý:

  • Ấn hành thủ bản giáo lý song ngữ Anh-Việt
  • Tổ chức Ðại Hội Giáo Lý Toàn Quốc hai năm một lần
  • Tổ chức những khóa tu nghiệp về giáo lý tại các giáo xứ/cộng đoàn Việt Nam
  • Sử dụng những phương tiện truyền thông đại chúng để đến với Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ và các giáo lý viên Việt Nam đang sống tại đất nước này.

Hiện nay Ủy Ban vừa cho xuất bản một số sách Giáo Lý bằng Song Ngữ Anh-Việt đã được Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ chuẩn y.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với

Lm Giuse Nguyễn Việt Hưng

2580 Tecumseh St, Baton Rouge, LA 70805

225 355-9794 (Phone) – 225-802-4153 (Cel) – 225 358-9198 (fax)

email:  nvhungimc@yahoo.com