Tĩnh Tâm Giáo Lý Viên

TĨNH TÂM GIÁO LÝ VIÊN & TẤT CẢ NHỮNG AI MUỐN THAM DỰ

6/16 6:00PM Thứ Sáu đến 1:00PM Chủ Nhật 6/19/2016

Chủ đề: Giáo Lý Viên, Chứng nhân của Lòng Thương Xót.

Tham dự viên:   Các GLV và tất cả những  người muốn tham dự

Hướng dẫn:                 Lm Dominic Nguyễn Hùng, SJ,

Lm Giuse Nguyễn Việt Hưng, ICM

và một số anh chị em thiện nguyện

Lệ phí:                 $150.00/người (gồm ăn ở và tài liệu). Đặt cọc $50.00, số còn lại sẽ trả khi đến tham dự.

Ngân phiếu xin đề trả cho: UBGLVN.

Ghi Danh on-line hoặc tải và điền Phiếu Ghi Danh và gửi về

        2580 Tecumseh St., Baton Rouge, LA 70805.

Hạn chót ghi danh: 31 tháng 5 năm 2016.

Ghi chú

  • Trung Tâm sẵn sàng đón tiếp những người muốn tĩnh tâm từ chiều thứ năm (16/6/16), để có thêm giờ cầu nguyện.
  • Sẽ có người đưa đón từ phi trường quốc tế (IAH) George Bush, Houston, TX.
  • Những người ở xa muốn bay về chiều Chúa nhật, xin bay sau 4:00PM.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

Lm Việt Hưng, ICM, 225-802-4153

Lm Hà Thanh Trứ, ICM, 832-923-7784

Anh Nguyễn văn Nhật, 832-381-8103