Tĩnh Tâm cho Giáo Lý Viên

Ủy Ban Giáo Lý Việt Nam sẽ tổ chức một buổi Tĩnh Tâm dành cho Giáo Lý viên:

Thi gian :          từ 6:30pm thứ sáu ngày 3/8 đến 2:00pm Chúa nhật 5/8/2012

Đa đim :           Nhà Tĩnh Tâm Thánh Lê thị Thành, 20303 Kermier Rd., Waller, TX. 77484.

Tham d viên :   Dành cho các GLV không hạn đinh tuổi tác hay phái tính.

Tối đa 50 người.
Ch đ:               Giáo Lý viên: Thy dy hay Chng nhân tình yêu?

 

Mc đích:                  

  • Giúp GLV gặp gỡ Đức Kitô và kết thân với Người.
  • Giúp GLV cảm nhận được tình thương Chúa dành cho mình, và nhận ra lời mời gọi cộng tác vào sứ mệnh loan báo Tin Mừng.
  • Để đạt được mục đích trên đây, GLV được hướng dẫn trong các giờ huấn đức, cầu nguyện, gặp linh hướng, chia sẻ cảm nghiệm, nghỉ ngơi thong dong.

Linh hướng & Hướng dn & Điu hành:

Lm Dominic Nguyễn Hùng, SJ

Lm Nguyễn Việt Hưng, ICM

Lm Antôn Đinh Minh Tiên, OP

Chị Mộng Hằng

Gs Lê Xuân Hy

Anh Nguyễn văn Nhật

Anh Phạm Xuân Khôi

Anh Mai Hoàng Ân & Chị Mai Hương

Chị Thu Phong

L phí :            $50/1 ngươi.

Liên lc ghi danh: http://www.nhatinhtamlethithanh.org/ghidanh1.html

Lm Nguyễn Hải Minh, 225-650-4127

Lm Dominic Nguyễn Hùng, SJ, 619-414-7003

Lm Giuse Nguyễn Việt Hưng, ICM, 225-802-4153 email: nvhungicm@yahoo.com

Chị Mộng Hằng,713-240-3785

Anh Nguyễn văn Nhật, 832-381-8103

Anh Phaolô Phạm Xuân Khôi email: giaolygh@gmail.com

Hn chót ghi danh: Ngày 15/7/2012.

 

Lưu ý: Quý vị cần đưa đón tại phi trường, xin liên lạc trước với Ban Điều Hành.